Site Kuralları

 

Önsöz:

         Sitemizde yaşamın başladığı 03.11.2008 tarihinden günümüze kadar idari kadromuz,  güvenlik, temizlik, bahçe işleri, teknik hizmetler olarak SOYAK MAVİŞEHİR B BÖLGESİ YÖNETİMİ SİTESİ’nde sakinlerimize hizmet vermekteyiz. Sitemizin kurulduğu ilk yıl bu hizmetler taşore edilmiş ancak, duyulan lüzum üzerine tüm çalışanların site bünyesine geçmeleri sağlanmıştır.

         Bu süre zarfında daha güvenli, huzurlu ve rahat bir ortamda yaşamanız için gerekli çalışmalar Kat Mülkiyeti Kanunu, Yönetim Planı ve Yönetim Kurulunun talimatları doğrultusunda planlanmakta ve titizlikle yürütülmektedir.
        
         Site vb. yerlerde toplu halde yaşamının, düzeni sağlamak, tesislerin devamlılığını ve sürdürülebilir bir yaşam kalitesine ulaşabilmek için belli kurallarının olması ve bu kurallara yaşayanların uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyum; komşuluk hukukuna saygıyı, huzurlu, yeşil, sağlıklı ve temiz bir ortamda yaşamayı, sosyalleşerek yaşamı daha anlamlı kılmayı, başta çocuklarımız olmak üzere hepimize daha güvenli bir ortam yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda evlerimizin değerini de arttıracaktır.
 
         Kat malikleri birbirlerine karşı, Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. (Yönetim Planı Madde 10/g)
 
         Kat malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları, kanun ve bu yönetim planının emir ve yasaklarına ve yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar. (Yönetim Planı Madde 10/a)
 
         Site Yönetim tecrübemiz, Yönetim Planımız ve en önemlisi sizlerin ihtiyaçları dikkate alınarak daha temiz, daha güvenli ve daha iyi bir ortamda yaşamanızı sağlamak amacıyla bir site yaşam rehberi hazırlanmıştır.
 
         Bu rehberde belirtilen kurallara uyulması halinde bu amacımıza ulaşabileceğimiz inancıyla sizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz.

Blok Girişleri ve Kat koridorları:

 a.    Blok girişlerine ve sahanlıklara görüntüyü bozacak ve/veya hareketi engelleyecek şekilde çocuk arabası, bisiklet, saksı, ayakkabılık, portmanto vb. eşyaların bırakmayınız. Evinizi kapısının önünden itibaren ortak alanının başladığı ve bu alanın yönetim ve sorumluluğunun site yönetiminde olduğu unutulmamalı bu alana özel eşyalar bırakılmamalıdır.
b.   Kapınızın önüne kısa bir süre de olsa ayakkabı, terlik, şemsiye gibi eşyalar bırakmayınız.
c.  Kapı önlüne bırakılan/monte edilen/asılan tüm malzemeler ( ayakkabılık, resim, heykel vb. dahil) atık malzeme olarak değerlendirilip, blok görevlileri tarafından toplanıp atılacaktır.
d. Site sakinleri bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapamazlar.
e. Kapı önüne organik çöp (sebze meyve kabukları, yiyecek artıkları, küçük ambalaj vb.) bırakmayınız. Karton, kullanılmış eşya vs. gibi atıklarınızı kapı önüne bıraktığınızda alımı gün içinde temizlik personeli tarafından gerçekleştirilecektir.
f. Blok giriş ve sahanlıklarında çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız.
g.  Blok giriş ve sahanlık duvarlarının temiz tutunuz, ilan, tablo vb. asmayınız, çocukların duvarları yazı ve resimlerle kirletmelerini önleyiniz. (Bu konuda ebeveynlerin özen göstermesi gerekmektedir.)
h.  Ortak alanlardaki her türlü teknik ve güvenlik sistemlerine sakinlerimizin müdahalesi güvenlik ve insan sağlığı açısından sakıncalıdır. Tespit edilen aksaklıkların yönetime bildirilmesi gerekmektedir.
i.     Yangın tüplerini kurcalamayınız, gerekmedikçe yerinden indirmeyiniz, boşaltmayınız.
j.     Alışveriş arabaları katlarda bırakılmayınız. Kullanımı takiben blok önüne bırakınız.
k. Yangın ve servis merdivenlerinin ara geçiş kapı içlerine (iki kapı arsına) eşya, kişisel malzeme vb. bırakmayınız. Bırakılması halinde atık malzeme olarak değerlendirilecek ve görevlileri tarafından tpolanacaktır.
l.     Temizlik görevlileri kapıcı değildir. İş tanımları yapılmış, belli bir programa göre görevlerini yapmakta ve denetlenmektedirler. Temizlik görevlilerinden özel iş talep etmeyiniz.
 
Blok içi Onarımlar:
 
a.    Kendi bağımsız bölümlerinde binanın ana taşıyıcı sistemine zarar vermemek suretiyle tadilat yapabilirler. (Yönetim Planı Madde 10/g)
b.   Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında yapının mimari görünümünü etkilesin etkilemesin hiçbir değişiklik yapamazlar. (Yönetim Planı Madde 10/d)
c.    Balkonlar kesinlikle kapatılamaz. (Yönetim Planı Madde 10/e)
d.   Kat Malikleri Koruma amacına yönelik olarak sadece zemin katlarda pencere ve balkon demiri ve benzeri ilavelerin yapılması için SOYAK MAVİŞEHİR B BÖLGESİ Yönetiminden izin alınması gerekir. Bu izin ancak Soyak inşaat ve Ticaret Aş-Soyak Yapı İnş. San. Ve Tic. A.ş. İş Ortaklığı'nın proje müelliflerince hazırlanmış bulunan demir korkuluk projelerine uygun olmak koşulu ile verilebilir. Panjur kesinlikle konulamaz.
e. Tadilat yapmadan önce site yönetimine başvurulmalı tadilat formu doldurulmalıdır. Daire içindeki onarımlar, hafta içinde 09:00-20:00 saatleri arasında yapılmalı, hafta sonu ve tatil günlerinde gürültülü tadilat yapılmamalıdır.
f.   Daire içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli ve onarım sırasında oluşan inşaat atıkları, onarımın tamamlanmasından sonra onarımı yapanlar tarafından çevreyi kirletmeyecek şekilde site dışına çıkarılmalıdır.
g.   Bağımsız bölüm sakinleri onarım için gelecek firma ve çalışanları ile ilgili araç plakalarını Site Yönetimine önceden bildirmeli ve güvenlik konusunda taviz verilmesi talep edilmemelidir.
 
Blok Dış Cepheleri:
 
a. Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde Site’deki binaların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır.
b. Bağımsız bölüm sakinleri tarafından pencere veya balkonun aynı renkle bile olsa boyanması mümkün değildir.
c.  Klima montajı ancak, projelerde belirlenmiş yerlere, balkon içlerinde ve dışarıdan bakıldığında dış cephede çirkin görüntü yaratmayacak şekilde yapılabilir.
d.  Bağımsız bölüm sakinleri, Site Yönetiminden bağımsız bölümlere takılacak klimalar ve klima dış üniteleri ile ilgili olarak yer konusunda onay almalıdır.
e.   Pencere önlerine konulacak sinekliklerin rengi beyaz olmalıdır başka renk sineklik kullanılmamalıdır.
f.    Balkonlar kesinlikle kapatılamaz. Panjur, güneşlik ve şemsiye konulamaz.
g.   Dış cepheye tablo, aksesuar vb. asılması görünüm açısından uygun değildir.
   Balkonlar:
 
a.    Balkonlara dışarıdan görülecek ve estetiği bozacak şekilde eşya konulmamalı (kova, süpürge, çöp kutusu, bisiklet makine, dolap vs) ve bölgenin yoğun rüzgâr alması nedeniyle aşağı düşerek tehlike arz edebileceği için çiçeklik asılmamalıdır.
b.   Balkon ve pencerelere tente, branda, şemsiye, bez gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar konulmamalıdır.
c.    Balkonlara ve balkon demirlerine çamaşır, havalandırma ve kurutma amaçlı halı, kilim asılmamalıdır.
d.    Balkon ve pencerelerden temizlik bezi, masa örtüsü, halı, kilim, vs. silkelenmemelidir.
e.  Balkonların mümkün olduğunca yıkanmaması, silinerek temizlenmesi, yıkanması durumunda alt bağımsız bölümlere suyun akmamasına dikkat edilmelidir.
f. Balkonlarda kullanılacak eşyalarda genel uyuma dikkat edilmeli, abartılı ve göze hoş gelmeyen dekorasyonlardan kaçınılmalıdır.
g. Balkonlarda çevreyi rahatsız edecek göze hoş görünmeyen düzensizliklere izin verilmemeli, balkonlar kullanılmayan eşya deposu haline dönüştürülmemelidir.
h. Balkon ve bağımsız bölüm içlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmamalı, yüksek sesle televizyon ve müzik dinlenmemelidir.
i.    Balkonlara dolap konulması halinde beyaz olmasına ve duvara monte edilmemesine dikkat edilmelidir.
j.   Çiçekler ancak balkon içlerine saksılarla konulabilir. Parapetlere saksı kesinlikle asılamaz. (Yönetim Planı Madde 10/j)
k.   Balkonlarda mangal yakılmamalıdır.
l.     Kiralık veya Satılık Levhası en büyük 0.50mX1.5 m ebatlarında olabilir. (Yönetim Planı Madde 10/k)
 
 Çöpler:
 
a. Bağımsız bölümlerin kapı önlerinden sabahları 10:00 - 11:00 ve öğleden sonra 16:00 – 17:00 saatlerinde sadece karton ve şişe atıklar toplanacaktır. Bu saatler dışında bağımsız bölüm kapılarının önlerine kesinlikle çöp bırakılmaması, özellikle geceden çöplerin (şişe ve karton atık) kapı önüne bırakılmaması,  blok içlerinin kokmaması ve çirkin bir görüntü olmaması açısından önem taşımaktadır.
b. Bağımsız bölüm sakinleri çöpleri sızdırmayan, sağlam çöp poşetlerinde, ağzı kapalı olarak her katta bulunan çöp şutlarından atmalıdırlar. Çöp poşetler ağzı açık olarak atıldığında, çöp şutlarında açılıp dağılarak hasar, koku ve kirliliğe neden olmaktadır.
c.    Otopark bölgesine “daha sonra atılır” veya “temizlik personeli alır”, düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.
d. Evden çıkan eski eşya veya atılacak büyük ebatta nesneler site sakini tarafından siteden uzaklaştırılmalıdır.
e.    Çöp şutlarına sığmayan çöpler kesinlikle şuttan içeri atılmamalıdır. Bu durum tıkanmaya, kötü koku ve hasara yol açmaktadır.
 
Yeşil Alanlar:
 
a.    Kat Malikleri kendi bloklarının çevresini daraltıp genişletemezler, orijinal projeye aykırı şekilde çit veya benzeri mânialarla çeviremezler. Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri SOYAK MAVİŞEHİR B BÖLGESİ peyzaj projesi esas alınmak üzere SOYAK MAVİŞEHİR B BÖLGESİ Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç dikilemez. (Yönetim Planı Madde 10/h)
b.   Site peyzajının değiştirilmesi, farklı ağaç ve bitki türü dikilmesi teklif edilmemelidir.
c.    Evcil hayvan dışkıları peyzaja zarar vermektedir. Dışkılar evcil hayvan sahipleri tarafından toplanmalıdır.
d.    Çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.
e.  Bitki toprağında sulama sistemi bulunduğundan çimlerin üzerinde bisikletle dolaşılmamalı, araç park ederken çimlerin üzerinden geçilmemelidir.
f.     Ortak bahçe alanlarına site sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.
g.    Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.
h.    Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.
i.     Blok girişlerinin üzerinde bulunan markizlere çöp atılmamalıdır.
j.  Bağımsız bölüm ve ortak mahallere doğal mimari ve estetik görünümü bozacak şekilde direk, levha, tabela, reklam panosu, uydu anteni ve benzeri şeyler asmak, çakmak, dikmek, tanıtıcı bayrak, şama asmak, aşırı ve rahatsız edici şekilde göz alıcı aydınlatma yapmak, çadır, çardak vb şeyler kurmak yasaktır.
 
Açık ve Kapalı Spor Alanları:
 
a.    Spor tesisleri (Tenis kortu, basketbol sahası) 10:00 – 23:00 saatleri arasında kullanılmalıdır.
b.   Tenis Kortunu kullanmak için güvenlikten randevu alınmalıdır.
c.  Spor tesislerinin, emniyet açısından sürekli kilitli tutulması ve başka amaçlarla kullanılmaması Site Yönetimi tarafından sağlanacaktır.
d.    Basketbol sahası ve tenis kortlarına spor ayakkabısı giymeden girilmemelidir.
e.    Kapalı spor salonu için üyelik aidatı ödenmelidir.
f.     Üye olunabilmesi için;
Ø    Spor yapabilir sağlık raporu alınmalıdır. (sağlık ocaklarından, aile hekiminden ya da hastanelerin dâhiliye bölümünden alınabilir),
Ø    2 adet fotoğraf getirilmelidir.
Ø    Üyelik formu doldurulmalıdır.(spor öğretmenlerinden temin edilebilir).
g.    Spor salonuna 15 yaş altı çocuklar kesinlikle alınmayacaklardır. (aile nezaretinde olsa bile)
                        Kafe :
 
a.            Kat Malikleri kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde geç vakte kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan düğün gibi toplantılarında diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi SOYAK MAVİŞEHİR B BÖLGESİ Yönetim Kurulunca müsaade edilmedikçe bu tip toplantıları SOYAK MAVİŞEHİR B BÖLGESİ’nin ortak mahallerinde yapamazlar. Keza normal zamanlarda da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler. (Yönetim Planı Madde 10/l)
b.           Kafeterya alanın diğer site sakinlerinin huzurunu bozmayacak şekilde iyi komşuluk kurallarına uygun kullanılmasına özen gösterilmelidir. Kafe bölgesindeki her türlü aktivite, spor ve çocuk oyun alanlarındaki faaliyetler saat 23:00’da sona erer, ışıklar ve müzik kapatılır.
c.            Doğum günü kutlamaları hafta içi 09.00 ile 20:00 arasında, hafta sonları ise 10:00 ile 20:00 arasında yapılır, saat 20:00 dan sonraya sarkacak yada bu saatten sonra başlayacak faaliyetlerin yapılmasına Site Müdürü ve bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından karar verilir.
d.            Kafe bölgesinde doğum günü yapmak isteyen kat sakinleri güvenliği arayarak randevu alır, bir günde birden fazla doğum günü yapılmasına izin verilmez. Birden fazla doğum günü müracaatı olduğunda ilk mücazatı yapan öncelikli olarak doğum gününü yapar.
e.            Doğum günü sahiplerine en fazla 3 masa ve 12 sandalye tahsis edilir. Daha fazla sandalye ve masa ihtiyacı doğum günü sahipleri tarafından karşılanır.
f.             Doğum günleri cafe bölgesinde D7 blok tarafında 2 nolu havuza yakın bölgede kurulacak masalarda kutlanır. Bu bölge dışında cafe bölgesinde doğum günü kutlanmasına izin verilmez.
g.            Doğum günlerinde dışarıdan müzik grupları getirilmesine ve cafe bölgesine harici müzik sistemi kurulmasına izin verilmez. Diğer kat sakinlerini rahatsız etmemek maksadıyla yüksek sesli kutlamalar yapılamaz, yapılması halinde güvenlik tarafından müdahale edilir.
h.            Doğum günlerinde kokteyl kapsamı dışında kalan içki sofrasına müsaade edilmez (rakı sofrası vb. durumlara izin verilmez)
i.             Güvenlik personeli doğum günü esnasında yukarıdaki konuların uygulatılmasından sorumludur, bu konular doğum günü yapacaklara yazılı tebliğ edilir ve uyulmaması halinde doğum günü yapılmasına izin verilmez.
 
                 
   Havuzlar;
 
a.    Bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların hizmetçi, yardımcı, bakıcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler. Ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Ancak yüzme havuzlarından faydalanamazlar. (Yönetim Planı Madde:6/d)
b.    Sitede bulunan yüzme havuzları genel olarak site sakinlerinin faydalanmaları amaçlıdır. Site haricinde gelen misafirlerin site sakinleri ile birlikte olmak kaydıyla havuzdan faydalanmaları için site yönetiminin koyduğu kurallar geçerlidir. Bu konuda daha kapsamlı bilgi için site yönetimi ile temas kurulması gerekmektedir. İşletme ve bakımı site yönetimi tarafından yapılmaktadır.
c.    Havuza duş alınmadan girilmemeli, duşlarda sabun ya da şampuan kullanılmamalıdır.
d.    Dışarıda kullanılan ayakkabı ile havuz çevresine girilmemeli, girilmesi gerekiyorsa mutlaka galoş giyilmelidir.
e.    Bulaşıcı mantar vb. hastalıkların diğer sakinlerimize bulaşmasını önlemek için havuz giriş turnikeleri çıkışlarında yer alan dezenfektanlı suya ayaklar sokularak geçiş sağlanmalıdır.
f.     Vücudun herhangi bir yerinde açık yara, deri enfeksiyonu ve kesikler varsa havuza girilmemelidir.
g.    Havuzda ve çevresinde top oynanmamalı, bisiklet, kaykay ve paten gibi araçlar ile şişme bot ve deniz yatağı kullanılmamalıdır.
h.    Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.
i.      Çocukların havuza girmeden önce mutlaka tuvalete gitmeleri sağlanmalıdır.
j.     Havuz demirbaşları (masa, sandalye, şezlong, şemsiyeler, minderler) usulüne uygun kullanılmalı, havlu vs. şeylerle rezervasyon yapılmamalıdır.
k.    Yoğunluğun fazla olduğu tatil günlerinde, demirbaşlardan daha çok sakinin faydalanabilmesi için havuzdan uzun süreli ayrılmalarda şezlong ve sandalye üzerlerine havlu bırakılmamalıdır.
l.      Havuz şezlongları oturma ve güneşlenme amacı dışında kullanılmamalı, havuz bölgesi dışına taşınmamalıdır.
m. Sigara, kâğıt mendil, plastik bardak, vs. gibi çöpler çöp kutularına atılmalı, havuz ve çevresi kirletilmemelidir.
n.    Havuz çevresinde kırılacak ve kırıkları insanlara zarar verebilecek cam bardak, şişe vs. gibi eşyalar bırakılmamalıdır.
o.    Havuz çevresinde gürültü yapılmamalı, çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunulmamalıdır.
p.    0-6 yaş grubu çocukların ebeveynlerinin gözetimi olmaksızın havuz çevresinde bulunmalarına izin verilmemeli, 13 Yaşından küçük çocukların yüzme havuzunu ve su kaydırağını kullanabilmesi için bir yetişkinin gözetiminde olması gerekmektedir. Çocukların ağızlarında sakız varsa havuza girerken mutlaka çıkarmaları sağlanmalıdır. Sorumluluk ebeveynlere aittir.
q.    Havuzların yeterli derinlikte olmaması nedeni ile havuza girerken merdivenler kullanılmalı, tehlike arz ettiği için havuza atlanmamalıdır.
r.     Havuzumuzda cankurtaran hizmeti bulunmaması nedeni ile can güvenliğinin sağlanması sorumluluğu havuzu kullananlara aittir.
s.    Şahsi ve değerli eşyalar havuza getirilmemelidir. Sorumluluğu kullanıcılara aittir.
t.     Havuz bölgesine kedi, köpek vb. gibi evcil hayvanların sokulması yasaktır.
u.    Havuz çevresinde ve güneşlenme alanlarında koşulmaz ve tehlikeli şekilde şakalaşılmaz.
v.    Havuz alanlarının kullanımına dair karar ve uygulamalara itirazlar yazılı ve gerekçeli olarak site yönetimi ofisine yapılacaktır.
w.   Havuz derinliği 1,50 m’dir.Havuz kullanım saatleri; Açılış: 07.30, Kapanış: 21.00
                     
Otoparklar :
 
a.  Sitedeki trafiğin, otoparkların yönetimi başta Yönetim Kurulu olmak üzere Site Yönetiminin sorumluluğundadır. Bu konuda alınacak kararlara ve kurallara uyma zorunluluğu vardır.
b.   Bağımsız bölüme tahsisli otopark sayısından fazla aracı olan sakinler fazla araçlarını yol kenarında ayrılan park yerlerine park etmelidirler.
c.     Otoparklarda belirlenen düzende ve çizgileri taşmayacak şekilde park edilmelidir.
d.    Araç içindeki çöp ve kül tablaları yerlere boşaltılmamalıdır.
e.    Otoparklarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri yapılmamalıdır.
f.     Çocukların otoparka oyun veya başka amaçla girmeleri veliler tarafından, olası kazalara karşı tedbir olarak engellenmelidir.
g.    Otoparklardaki araçların camlarının kapalı bırakılmalı ve cep telefonu, dizüstü bilgisayar, vb. kıymetli eşyalar görünür şekilde bırakılmamalıdır.
h.    Otopark içindeki araçların üzerinde anahtar bırakılmaması, araç kapılarının araç terk edildiğinde kilitli bulundurulması hırsızlıklara karşı kişisel önlemler arasında değerlendirilmektedir.
i.     Ziyaretçi araçlarının sitede sürekli park edilmesi konusunda güvenlik personeline baskı yapılmamalıdır.
j.     Araç anahtarları hiçbir nedenle sitede görevli güvenlik, temizlik ve teknik personele emanet edilmemeli, olası olaylar konusunda sorumluluk anahtarı teslim eden site sakinine ait olacağı düşünülmelidir.
k.    Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir.
l.     Otoparklardan bloklara geçiş sağlayan ara yolların önüne park edilmemelidir.
m. Blok önlerinde bulunan yaya yoluna araç park edilmemelidir. Bu yollar (Trafik dubalarıyla kapatılan) sadece acil durumlarda (İtfaiye, ambulans vb.) kullanılmalıdır.
n.    Ziyaretçi araçları, ziyaret edilen sakinin kendi otoparkında yer yoksa mutlaka yol kenarındaki otoparka park ettirilmelidir.
o.   Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
p.   Bütün Bağımsız bölüm sakinleri evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini ve telefon numaralarını (ev ve cep) güvenlik departmanına bildirilecektir.
 
       Evcil Hayvanlar:
 
a.    Sitede köpek, kedi, kuş gibi evcil hayvan barındırmak ancak komşuluk hukuku kuralların aykırı olmamak, ana taşınmazda bulunan diğer komşuları rahatsız etmemek şartı ile mümkündür. Evcil hayvanlar yönetim tarafından belirlenen yerler dışında gezdirilemez ve bağlanamaz.
b.   Evcil hayvanların çocuk oyun alanı, cafe bölgesi ve havuzlara sokulması kesinlikle yasaktır.
c.    Evcil hayvanların uzun süre evde yalnız bırakılması hayvanda olumsuz etkiler yaratabilmekte ve gürültüye neden olmaktadır. Evcil hayvanların mümkün olduğu kadar evde yalnız bırakılmaması önemle rica olunur.
d.    Evcil hayvanlar sitede blok arka çevresindeki yol güzergâhı etrafında dolaştırılmalıdır.
e.    Evcil hayvan dışkıları sahipleri tarafından toplanmalıdır.
f.     Site dahilinde evcil hayvanlar tasmasız gezdirilemez.
g.    Site içinde başıboş hayvanları belsem uygun değildir. Bu nedenle kat sakinlerimiz tarafından site ortak alına konulan yemler kaldırtacaktır.
 
   Ziyaretçi Kuralları:
 
a.    Siteye devamlı gelmesi muhtemel birinci derece yakınların listesi ana girişe verilmesi halinde fazla beklemeden teyitleri alınarak siteye girişleri sağlanacaktır.
b.   Ziyaretçi ve misafirler bağımsız bölüm sakininin teyit vermesi halinde siteye alınacaktır. Teyit ana girişte görevli güvenlik personeli tarafından İnterkom cihazı ile iletişim kurularak alınacaktır.
c.    Tamirat, tadilat, taşeron hizmet vb. nedenlerle gelenler her zaman kimlik sorma işlemine tabi tutulacak ve siteye girmeleri hususunda bağımsız bölüm sakininden teyit alınacaktır.
d.    Bağımsız bölüm satın alan veya kiracı olarak Siteye taşınan bağımsız bölüm sakinlerinin bilgi almak için Site Yönetimine müracaat etmeleri gerekmektedir.
e.    Siteyi ilgilendiren konuların en kısa sürede ve sorunun büyümesini beklemeden paylaşılması hizmet kalitesini arttıracaktır. Site yönetim telefon numarası; 324 55 70’tir.
 
Posta ve Kurye Hizmetleri:
 
a.    Ana girişte bulunan güvenlik personelinin site sakinlerine posta ve kurye ile gelen her türlü paket ve evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması rica olunur.
b.   Gelen posta ve kuryeden ele teslim edilmesi gerekenler, sakinden teyit alınarak bağımsız bölüme gönderilecek ve PTT görevlisi kanalıyla yapılan tebligatlar hariç diğer teslimatlar ise ilgili dağıtım personeline eşlik edilerek blok girişlerindeki posta kutularına bırakılması sağlanacaktır.
 
 Güvenlik İle İlgili Hususlar:
 
a.    Güvenlik personeline emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.
b.   Güvenlik personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.
c.    Güvenlik personelinden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
d.    Bloklarda taşınmaların çakışmaması için taşınma halinde güvenlikten mutlaka randevu alınmalıdır.
e.    Siteye dışarıdan taşınacak kişiler taşınma bedeli ücretini ödemek zorundadırlar.
f.    Taşınma bedeli yatırıldıktan sonra makbuz ile birlikte güvenliğe veya yönetim ofisine müracaat edilmelidir.
g.    Yaya giriş kapısı kilitli olduğunda açması için güvenlik görevlisine istekte bulunulmamalıdır.
h.    Güvenlik personelinden tüp, su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.
i.     Gürültü gelen daireler tam olarak tespit edildikten sonra aranması için güvenliğe bildirilmelidir.
j.     Güvenlik personeli site yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.
k.    Bağımsız bölüm sakinlerinin evlerinde çalıştırdıkları yardımcı elemanların isimlerini, telefon numaralarını (ev ve cep) ve nüfus cüzdan fotokopilerini Güvenlik Departmanı’na vermeleri olumsuzlukların yaşanmaması açısından önemlidir
l.     Taşınmalarda ortak alanlara verilecek hasarlar daire sahibi veya taşıma firması tarafından karşılanacaktır.
m. Çatılara doğal afet ve yangın dışında kesinlikle çıkılmamalıdır.
n.    Küçük çocukların (can güvenliği açısından tehlike arz ettiği için) sığınaklara girmemeleri ve çatılara çıkmamaları konusunda ebeveynleri tarafından uyarılmalıdırlar.
                                 
   Aidat Ödemeleri:
 
a.    Bağımsız bölüm sakinlerinden aidatlar her ayın 10’nunda, daire tüketimleri (ısınma,sıcak su,soğuk su) posta kutularına bırakılan bildirim kağıtlarındaki son ödeme tarihlerinde tahsil edilir.
b.   Aidatlar ve tüketim bedelleri İşbankasından otomatik ödeme talimatı ile tahsil edilmektedir.
c. Gününde ödenmeyen aidat ve tüketim borçlarına kanunda öngörülen gecikme faizi (% 10) uygulanacaktır.
d.    2 aidatını ödemeyen kat sakinlerimize cra takibi başlatılmaktadır.
 
 Yerleşim Yeri Bildirimleri (İkametgahlar):
 
a.    1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu site vb. yaşam alanlarında ikamet edenlerin kimlerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi hususunda maddeler yer almakta ve bu maddelere aykırı davranan sakinler ile bunların yaşadığı alanların yöneticileri hakkında cezai uygulamalar öngörmektedir.
b.   Sitede oturan tüm sakinlersizin adres beyanında bulunmaları zorunludur.
c.    Adres beyanı ile yükümlü olan vatandaşlar yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri 20 iş günü içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine bildirmedikleri takdirde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68(c) maddesi gereğince 250 YTL para cezası ile cezalandırılır.
d.    Herhangi bir amaçla nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
e.   Değişen adres /yazışma adresi ve telefon numaralarınızı güvenliğe bildiriniz,
 
 Site Yönetimi İle İlgili Hususlar:
 
a.    Site yönetim ofisi B4 Bloktadır.
b.   Sitemize taşındığınızda site sakinleri bilgi formunu doldurup güvenliğe bırakınız.
c.    Sitede görevli personelden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.
d.    Tatil veya başka amaçlarla uzun süre evinde olmayacak bağımsız bölüm sakinlerinin emniyet açısından gitmeden önce Site müdürlüğüne bilgi vermesi, mümkünse ulaşılabilecek adres ve telefonlarını bırakması tavsiye olunur.
e.    Ortak kullanım alanlarındaki sorunlar Site Yönetimince giderilecektir.
f.     Soyak Sitesi B Bölgesinde oturan bağımsız bölüm sakinlerine Site Yönetimi olarak güvenlik, temizlik, bahçe işleri ve teknik işlerle ilgili hizmet verilecek, Yönetim olarak Site Yaşam Rehberindeki kurallara uyulması, yönetim personelinin siz Sayın Site Sakinlerine daha iyi bir hizmet vermesine olanak sağlayacaktır.
 
POSTA ADERSİNİZ
Soyak Mavişehir B Bölgesi
Yalı Mahallesi 6523 Sokak
No:          ,         Blok, Daire: 
35550 Karşıyaka/İZMİR
BLOK KAPI NUMARALARI
B3: 1           B4:21         C5:3
C6: 19         D5: 7           D6: 9
D7: 11         D8: 13          D9: 15
 Faydalı Telefon Numaraları

Soyak Mavişehir B Bölgesi Yönetimi
0 232 324 55 70
0 232 325 54 54(fax)
0 532 755 0 722
soyakmavisehirb.b@gmail.com
Soyak İnşaat A.Ş. Müşteri Hizmetleri:
 
444 0 795
info@soyak.com.tr
Klimalar (Hitachi)
0 232 486 54 27
Beyaz Eşyalar (Sıemens)
0 232 444 66 88
Çöp Öğütücü
0 212 575 43 33
Tv Arızaları (MTG Elektronik)
0 232 336 75 70
Gediz Elektrik
0 232 369 79 80
0 232 368 15 37
TTNET (Telekom)
0 232 555 36 11
Karşıyaka Belediyesi
0 232 368 88 68
 
 
 
 
ACİL TELEFONLAR
İtfaiye
110
AKS 110
110
Acil Yardım
112
Polis İmdat
155
Elektrik Arıza
186
Jandarma İmdat
156
İZSU Su Arıza
185
Doğalgaz Acil Müdahale
187
Cenaze Hizmetleri
188
Sahil Güvenlik
158
Orman Yangınları
177
YANGIN
İzmir
110
Karşıyaka
372 58 74
Kadifekale
225 49 99
Bornova
388 10 03
Bostanlı
386 17 86 - 386 15 39
Buca
487 13 61
Karabağlar
237 13 07
Çamdibi
433 65 59
Çiğli
376 73 23
Balçova
278 76 02
Evka 4
351 09 04-351 14 35
Evka 1
452 24 77
Gaziemir
251 00 44
Hatay
250 86 40
Narlıdere
238 35 97 - 238 00 07
Güzelbahçe
234 25 34
HASTANELER
Devlet Hastaneleri
Aliağa
616 87 87
Nevvar Salih İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Ser.Ağız ve Diş Sağ.
422 00 76
Alsancak Diş Hastanesi
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hastanesi
375 58 58
Bozyaka Eği. Hastanesi
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hastanesi
832 58 59
Nejat Hepkon Seferihisar Dev. Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hastanesi
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hastanesi
469 69 69(10 hat)
Belediye Hastaneleri
Eşrefpaşa Bel. Hastenesi
293 80 00
Özel Hastaneler
Anadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları
435 35 35
Atafizik, Fizik Tedavi Merkezi
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Merkezi
343 23 50
Bornova Özel Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48-232 84 61
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Özel Sissus Hastanesi
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dahiliye Dal Merkezi
465 27 37
Doğa Tıp Merkezi
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi
445 31 45
Egeria Çocuk Sağ. Hast. Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Merkezi
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Merkezi
464 58 88
Karataş
441 41 70-483 56 87
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
Karşıyaka Göz Hastanesi
362 54 54
Karşıyaka K.B.B Merkezi
368 09 38
Kaşkaloğlu Göz Hastanesi
465 05 05
Kent Hastanesi
386 70 70
Kocaman Hastanesi
433 00 84
Latife Kevser Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi
245 57 75
Metropol tıp Merkezi
336 64 65
Monofiz Fizik Tedavi Dal Merkezi
278 79 38
Netgöz Göz Sağlığı Merkezi
336 07 07
Özel Altınordu Hastanesi
464 24 00
Özel Can Hiperbarik Oks.Tedavi Merkezi
440 90 10
Özel Doruk Tıp Merkezi
487 60 60
Özel Gazi Hastanesi
464 79 79
Özel Ege K.B.B. Merkezi
464 07 64
Özel Ege Göz-Göz Hastanesi Dal Merkezi
343 77 88
Özel Egemen Tıp Merkezi
435 33 33
Özel Eylül Tıp Merkezi
347 90 15
Özel Hatay Tıp Merkezi
261 42 40
Özel İbni Sina Tıp Merkezi
254 86 86
Özel İlgi Tıp Merkezi (Göztepe)
244 88 88
Özel İlgi Tıp Merkezi (Balçova)
278 33 33
Özel İzmir Üroloji Dal Merkezi
421 60 82
Özel Kordon Kadın Hastalıkları Merkezi
464 83 84
Özel Nezahet
438 59 59
Özel Sada Hastanesi
832 99 00
Özel Ömür Tıp Merkezi
259 12 87
Özel Lozan Tıp Merkezi Eşrefpaşa
256 10 15
Pınar Tıp Merkezi
479 85 85
Retina Göz Hastalıkları Merkezi
464 49 49
Sporcu Sağlık Merkezi
462 36 51
Özel Smyrna ART Tüp Bebek Merkezi
461 93 33
Sina Tıp Merkezi
243 44 23-448 55 56
Sina Tıp Görüntüleme Merkezi
448 55 56
Şifa
446 08 80(20 hat)
Sokrates Psikiyatri Dal Merkezi
376 00 55
TÜSAV Kardiyoloji Dal Merkezi
465 15 84
Üromar Üroloji Dal Merkezi
464 86 78
Zübeyde Hanım Tıp Merkezi
366 22 77
Psikoaktif Psikoterapi Merkezi
421 12 48
Poliklinikler
Borcanevi
255 04 44
Bornova Yeni Yaşam Polik.
388 03 31
Bozyaka Halk
261 39 13
Bozyaka Dispanseri
256 09 86
Buca Çözüm
438 76 26
Cansu Karabağlar
237 73 83
Çamdibi Derman Polik.
435 00 77
Çizgi Polik.
226 34 34
Deniz Sağlık Polik.
369 90 91
Ege Sağlık
487 57 64
Egeform Fizik
464 24 24
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
227 35 26
Eşrefpaşa Zinde Polik.
262 64 71
Gaziemir Dr. Polik.
252 36 92
Gazi Kent Polik.
274 13 74
Halk Polik.
285 46 34
Hatay Özel Sağlık
250 51 52
İhtisas Polik.
254 13 13
Karşıyaka Park Sağlık
367 22 22
Mevlana Polik.
343 32 43
Mersinli Özel Sağlık
461 19 99
Neron Psikiyatri
256 76 76
Nergiz Özel Sağlık
364 08 10
Onur Polik.
458 77 45
Özel 9 Eylüllüler Polik.
453 81 11
Özel Altındağ
458 05 89
Özel Brn Dr. Dispanseri
347 38 92
Özel Çiğli Polik.
386 05 95
Özel Eylül Polik.
373 85 74
Özel Gülhan Polik.
347 99 91
Özel İrem Sağlık Polik.
251 84 24
Özel İzmir Polik.
343 23 50
Özel Pınarbaşı Sağlık Polik.
479 80 25
Özel Sarnıç Polik.
281 64 03
Özel Seferihisar Polik.
743 58 48
Özel Serin Polik.
261 29 99
Özel Yedigöller Polik.
442 29 92
Özel Yenişehir Polik.
433 09 24
Park Sağlık Polik.
367 22 22
Sevgi Özel Sağlık
438 37 38
Şöferler Odası Sağlık Polik.
227 99 35
Teos Polik.
743 57 77
Vefa Polik.
341 84 24
Yeşiltepe Polik.
351 38 72
Yıkık Cami Halk.
271 27 27
Askeri Hastaneler
Hava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55-256 05 84
Üniversiteler
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg. ve Araş. Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Üniversitesi
412 22 22
Dokuz Eylül Üni. Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve Araş.Merkezi
330 52 30
DOĞUMEVLERİ
Ege Üni. Tıp Fakültesi
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hastanesi
449 49 49
KAN MERKEZLERİ
Kızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik D.H. Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM
Denizyolları
464 88 89
THY Rezervasyon
444 08 49
Basmane Rezervasyon
484 86 38
Alsancak Gar
464 77 95
Santral Garaj
472 10 10
Körfez Ulaşım İskeleler
Konak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22-362 78 85
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
ELEKTRİK ARIZA
Genel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37-487 07 04
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80-369 59 81
Bornova
388 83 78-388 51 62
Narlıdere
238 32 90-238 60 60
Eşrefpasa
261 48 04-261 50 22
Gaziemir
251 92 05-06
Güzelbahçe
234 05 34-234 22 49
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46-712 67 54
Urla
754 28 29-754 23 51
Foça
812 23 10-812 11 69
Aliağa
616 30 68
TÜRK TELEKOM
Arıza
121
Bilinmeyen Numara
11811
Danışma
444 14 44
Uyandırma
135
Posta Kodu
119
Fono Tel
141
Borç Ögrenme
163
Çağrı
133
SİNEMALAR
Agora Balçova
277 25 25
Afm Park Bornova
373 73 20
Afm Forum Bornova
373 03 50
Afm Ege Park Mavişehir
324 42 64
Afm Passtel (Orkide)
489 22 00
Avşar Palmiye
277 48 00
Cinebonus (Balçova Kipa)
278 87 87
Cinebonus (Pier)
446 90 40
Cinebonus (Ykm)
425 01 25
Cinecity Kipa Çiğli
386 58 88
Çeşme Hollywood
712 07 13
Çamlıca
343 83 15
Deniz Karşıyaka
381 64 61
Batı Sineması
347 58 25
Çınar Sineması
489 88 85
Karaca Sineması
445 87 76
Kipa Hollywood Gaziemir
252 56 66
Menemen Kültür Merkezi
832 14 11
Şan Konak
483 75 11
Çınar Center
277 11 00
Sema Sineması
483 91 00
Konak Sineması
483 21 91
Desem Sineması
422 53 10
Karşıyaka Sineması
381 50 98
İzmir Sİneması
421 42 61
TİYATROLAR
Devlet Tiyatroları
Konak Sahnesi
483 50 35
Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi
369 14 87
İzmir Devlet Tiyatrosu
445 89 41
Bornova Uğur Mumcu Sahnesi
343 04 33
Özel Tiyatrolar
İzmir Tiyatro Bab-ı Sanat Merkezi
446 77 95
Atatürk Halk Kütüphanesi Tiyatrosu
425 08 92
İsmet İnönü Sanat Merkezi
441 09 02
DEÜ Sabancı Kültür Sarayı
441 90 09
Fuar Açıkhava Tiyatrosu
489 95 49
Hamle Tiyatrosu
446 88 57
Karşıyaka Açıkhava Tiyatrosu
362 61 61
İzmir Sanat
483 63 34
Ege Sanat Merkezi
381 64 06
SANAT GALERİLERİ
İzmir Sanat Merkezi
483 63 34
Çetin Emeç Sanat Galerisi
445 20 34
Akbank Sanat Galerisi
484 16 66
Aphrodite Sanat Galerisi
482 33 02
Adnan Franko Sanat Galerisi
464 41 86
TCDD Sanat Galerisi
433 58 97 / 4520
Selçuk Yaşar Sanat Galerisi
422 65 32
Türkiye İş Bankası İzmir Sanat Galerisi
483 79 79
Leonardo Sanat Galerisi
422 13 95
İzmir Resim Heykel Müzesi
441 41 92
GF Sanat Galerisi
421 29 95
KÜLTÜR MERKEZLERİ
Atatürk Kültür Merkezi Konak
489 04 59
Sabancı Kültür Merkezi Konak
441 90 09
Alman Kültür Merkezi
484 16 36
Amerikan Kültür Merkezi
464 20 95
İtalyan Kültür Merkezi
421 52 42
Fransız Kültür Merkezi
463 69 79
Kıbrıs Türk Kültür Derneği
421 13 40
TURİZM DANIŞMA MERKEZLERİ
Turizm İzmir İl Müdürlügü
483 62 16 - 483 51 17
Turizm danışma Müdürlügü
484 21 47
Adnan Menderes Havalimani Turizm Dan. Müd.
274 22 14
Bergama Turizm Danışma Md.
633 18 62
Çeşme Turizm Danışma Müd.
712 66 53
Foça Turizm Danışma Müd.
812 12 22
Selçuk Turizm Danışma Müd.
892 63 28
Ödemiş Turizm İrtibat Bürosu
545 31 50
Tire Turizm İrtibat Bürosu
512 66 14
Özdere Turizm İrtibat Bürosu
797 85 05
TURİZM SEKTÖR TEMSİLCİLİKLERİ
TURSAB İzmir Bölgesel Yürütme Kurulu
421 45 24
ESAD
484 87 02
ETİK
489 47 77
Ege Turizm Derneği
441 46 12
TUREVS
425 72 73
TURING
421 71 49
Rehberler Odası
463 21 53
Otelciler Derneği
425 45 85
TURİZM POLİSİ NOKTALARI
Turizm Şube Müdürlüğü
457 37 88
Konak
489 05 00 / 5175
Karşıyaka
369 21 92
Balçova
277 00 04
Alsancak
464 93 60
Basmane
446 14 56
Bergama
631 28 38
Çeşme
712 66 27
Selçuk
892 89 89

 

 

Menü

Pano

DEĞERLİ KAT MALİKLERİMİZ;  

02.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULDA ASANSÖRLERİN ONARIMI İÇİN GEREKEN 50.000,00 TL’NİN YÖNETİM PLANININ 15. MADDESİNE VE YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİNİN 30.03.2006 TARİH, ESAS 2006/1820 KARAR 2006/2566 SAYILI KARARINA İSTİNADEN KAT MALİKLERİNDEN, KİRADA OLAN DAİRELERDEN İSE KİRACIDAN MÜTESELSİLSEN ARSA PAYI ORANINA GÖRE TOPLANMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR. SÖZ KONUSU BEDEL KASIM AİDATLARINA YANSITILACAKTIR. SAYGILARIMIZLA.

SİTE YÖNETİMİ

  DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ İŞ BANKASI HESAP NUMARAMIZ

İŞ BANKASI ATAKENT ŞUBESİ (Manuel Hs.)
Iban no : TR42 0006 4000 0013 3910 0802 13DEĞERLİ SİTE SAKİNLERİMİZ ,

ÇÖPLERİNİZİ ÇÖP ŞUTU HARİCİNDE BLOK KORİDORLARINA, KAPI ÖNLERİNE VE ŞAFT BOŞLUKLARINA ATMAMANIZI , BU KONUDA YARDIMCI BAYANLARINIZI DA BİLGİLENDİRMENİZİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ!

                                                                                                                  SİTE YÖNETİMİBalkonlardan atılan sigara izmaritleri alt kat balkonlarına gelebilmekte, komşularımızı rahatsız etmekte ve balkonda bulunan eşyalara zarar verebilmektedir.

İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE TOPLU YAŞAM KURALLARINA UYUM AÇISINDAN DAHA DİKKATLİ OLUNMASINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.SİTEMİZDE HER TÜRLÜ TAŞINMADA YÖNETİMDEN RANDEVU ALINMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

Site Yönetimi
(232) 324 55 70

İzmir hava durumu

IZMIR
Durdur  Yürüt